Polityka prywatności


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) w tym miejscu zostaną Państwo poinformowani o tym, jakie dane gromadzimy i przetwarzamy, gdy korzystają Państwo z naszych usług internetowych.

Osoba odpowiedzialna

Amt Mönchgut-Granitz Kierownik biura Göhrener Weg 1 18586 Ostseebad BaabeTelefon: 038303 / 163 Fax: 038303 / 16555 E-mail: info(at)amt-mg.de

Inspektor ochrony danych

Wspólny Inspektor Ochrony Danych Zweckverband Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern (eGo-MV) Eckdrift 103 19061 Schwerin Telefon: 0385 / 77334751
E-mail: datenschutz(at)ego-mv.de

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.

Rejestrowanie korzystania z naszej strony internetowej

Nasze strony internetowe służą zarówno do dostarczania ogólnych informacji, jak i, w niektórych przypadkach, do umożliwienia Państwu kontaktu z władzami bez konieczności osobistej wizyty w naszym biurze obywatelskim.

Jeśli chcą Państwo jedynie uzyskać informacje i nie wprowadzają żadnych danych osobowych w polach formularza, podczas korzystania z witryny gromadzimy następujące informacje techniczne:

 • Żądana strona
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Data i godzina żądania serwera
 • Status zapytania do serwera
 • Ilość przesłanych danych
 • Adres IP
 • Agent użytkownika (przeglądarka i system operacyjny)

Te pliki dziennika są przechowywane przez maksymalnie 7 dni, a następnie usuwane. Dane są przechowywane wyłącznie ze względów bezpieczeństwa, np. w celu wyjaśnienia przypadków niewłaściwego użycia, i nie są łączone z innymi źródłami danych. Jeśli dane muszą zostać usunięte ze względów dowodowych, nie są one usuwane do czasu ostatecznego wyjaśnienia incydentu. Te same ustawienia i zasady dotyczą również serwerów danych "daten.verwaltungsportal", "fotos.verwaltungsportal.de", "vorschau.verwaltungsportal.de" i "layout.verwaltungsportal.de", które należą do systemu backend naszego dostawcy strony internetowej. W przypadku ataku na naszą stronę internetową odpowiednie dane dziennika zostaną przekazane właściwym organom ścigania.

Korzystanie z formularza kontaktowego

Korzystanie z naszego formularza kontaktowego jest dobrowolne. Komunikacja za pośrednictwem formularza kontaktowego nie jest prawnie wiążąca. W celu złożenia wniosków, dokumentów lub oświadczeń woli prosimy zatem o osobistą wizytę w naszym biurze obywatelskim lub skorzystanie z naszych usług e-administracji lub usług pocztowych.

Aby wysłać wiadomość za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, muszą Państwo podać następujące informacje:

 • Nazwa
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu (opcjonalnie)
 • Opis Państwa żądania

Potrzebujemy tych danych do przetworzenia Państwa zapytania. Dane te nie będą łączone z innymi informacjami i zostaną usunięte po przetworzeniu.

Komunikacja za pośrednictwem formularza kontaktowego jest automatycznie szyfrowana zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Jeśli szyfrowanie SSL na tej stronie jest aktywne, poufne dane, które przekazują nam Państwo za pośrednictwem tej strony (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego), nie mogą być odczytane przez osoby trzecie. Aktywne połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki. Jeśli szyfrowanie jest aktywne, dane, które przesyłają nam Państwo za pośrednictwem strony internetowej, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Korzystanie z formularzy online

Korzystanie z naszych formularzy online jest dobrowolne i służy szybkiemu i niebiurokratycznemu zlecaniu usług. Transmisja wypełnionych formularzy online jest automatycznie szyfrowana przy użyciu najnowocześniejszego protokołu SSL (https). Konieczność wprowadzenia przez Państwa danych zależy od Państwa żądania i wyników z odpowiednich formularzy, które Państwo wywołują. Wprowadzone przez Państwa dane są nam potrzebne do przetworzenia Państwa zapytania. Dane nie będą łączone z innymi informacjami i zostaną usunięte po przetworzeniu zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania.

Odbiorca danych

Usługodawcy są wykorzystywani do obsługi technicznej i zapewnienia infrastruktury technicznej tej strony internetowej. W ramach wsparcia technicznego usługodawca ten może również uzyskać dostęp do danych odwiedzających użytkownika, a zatem jest odbiorcą tych danych. Korzystamy z usług następujących usługodawców:

Chamaeleon Aktiengesellschaft
dla innowacyjnych rozwiązań sieciowych Robert-Bosch-Straße 12 / Haus IV
56410 Montabaur

Telefon: 02602 / 101 690
Faks: 02602 / 101 691 01
E-mail: info(at)chamaeleon.de

Usługodawca ten może również korzystać z podwykonawców.

Przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z usług e-administracji

Mogą Państwo sprawdzić, które z Państwa danych przetwarzamy, gdy korzystają Państwo z naszych usług e-administracji w odpowiednich usługach.

Ogólne informacje na temat przetwarzania danych w administracji publicznej

W ramach realizacji naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celach, które wynikają z normy prawnej i do których jesteśmy zobowiązani lub uprawnieni (art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w połączeniu np. z federalną ustawą o rejestracji, ustawami o podatku od psów). Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe, jeśli jest to konieczne do wykonania umowy lub do wdrożenia środków przedumownych (np. umów najmu lub dzierżawy) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Możliwe jest również przetwarzanie danych na podstawie Państwa oświadczenia o wyrażeniu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 lit. f) RODO). W niektórych przypadkach jesteśmy prawnie upoważnieni lub zobowiązani do przekazywania danych osobowych stronom trzecim (np. innym organom, w indywidualnych przypadkach również osobom prywatnym). Dane mogą być przekazywane na podstawie ustawowych zezwoleń na przekazanie lub zgody. Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji zadań. Następnie dane zostaną usunięte lub zniszczone w rozsądnym terminie i zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania. Dłuższe przechowywanie jest dozwolone do celów archiwizacji.

Adresy pocztowe, numery telefonów, adresy e-mail i podobne dane kontaktowe, które przekazują nam Państwo w kontekście zapytania lub zamówienia materiałów informacyjnych, będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłki lub korespondencji z Państwem. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Jeśli chcą Państwo wysłać do nas wiadomość e-mail zawierającą poufne treści, zdecydowanie zalecamy jej zaszyfrowanie, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi i fałszerstwom podczas transmisji. Mogą Państwo również skontaktować się z nami listownie lub odwiedzić nas osobiście.

Ciasteczka

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zwiększenia przyjazności dla użytkownika, funkcjonalności i bezpieczeństwa strony internetowej. Pliki cookie to małe pliki przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym. Państwa przeglądarka uzyskuje dostęp do tych plików. Umożliwia to odróżnienie Państwa przeglądarki od innych. Dzięki plikom cookie strona internetowa może oferować funkcje, które nie byłyby możliwe bez plików cookie. Dotyczy to w szczególności prostej nawigacji po menu i innych spersonalizowanych ustawień witryny. Pliki cookie dla tych funkcji mają zazwyczaj maksymalny czas życia wynoszący 24 godziny i nie są wykorzystywane do identyfikacji odwiedzających. Nowoczesne przeglądarki oferują opcję nie zezwalania na pliki cookie, a tym samym zasadniczo dezaktywują je dla jednej lub wszystkich stron internetowych. Jeśli ta funkcja przeglądarki jest używana, nie ma gwarancji, że wszystkie funkcje tej witryny mogą być używane bez ograniczeń.

 • Zmiana ustawień plików cookie

Korzystanie z rozwiązania 2-kliknięć dla integracji iframe

Na naszej stronie internetowej aktywowane jest rozwiązanie 2-kliknięć dla tak zwanych integracji iframe. Funkcja ta zapewnia, że nie jest nawiązywane żadne połączenie z serwerami dostawcy danej strony internetowej, gdy wywoływana jest strona naszej witryny zawierająca takie integracje stron internetowych osób trzecich. Jednakże, klikając na okno, mogą Państwo wyświetlić zawartość i w ten sposób potwierdzić odmienne warunki ochrony danych zintegrowanych stron internetowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez strony internetowe osób trzecich, a także Państwa prawa w tym zakresie i opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych odpowiedniej strony internetowej lub dostawcy.

Prawa osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do przetwarzania danych

W kontekście przetwarzania Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa zgodnie z art. 15 i nast. RODO, w każdej chwili przysługują Państwu następujące prawa:

 • Informacje o Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas lub nasze podmioty przetwarzające,
 • Korekta przechowywanych danych na Państwa temat, jeśli uważają Państwo, że są one nieprawidłowe,
 • Usunięcie danych osobowych przechowywanych na Państwa temat, jeśli nie są one już potrzebne do realizacji naszych zadań, jeśli wycofają Państwo swoją zgodę na ich przetwarzanie lub jeśli nie było ani podstawy prawnej, ani Państwa zgody na ich przetwarzanie,
 • Ograniczenie przetwarzania danych, jeśli należy zweryfikować dokładność danych lub zgodność przetwarzania z prawem,
 • Możliwość przekazania danych osobowych innemu administratorowi danych, pod warunkiem, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy i żaden przepis prawa tego nie zabrania,
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych, pod warunkiem, że żaden przepis prawa tego nie zabrania.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może Pan/Pani cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z wyżej wymienionych praw, proszę skontaktować się z "administratorem".

Mają Państwo prawo do złożenia skargi do Krajowego Pełnomocnika ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Jego dane kontaktowe znajdą Państwo pod adresem: www.datenschutz-mv.de.

Pomoc w zakresie dostępności

 • Ogólne

  Dokładamy wszelkich starań, aby nasze strony internetowe były dostępne. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w naszym oświadczeniu o dostępności. Mogą Państwo przesłać nam sugestie dotyczące ulepszeń za pośrednictwem naszego formularza opinii Zgłoś dostępność.

 • Rozmiar czcionki

  Aby dostosować rozmiar czcionki, proszę użyć następujących kombinacji klawiszy:

  Większy

  Ctrl
  +

  Mniejszy

  Ctrl
 • Nawigacja za pomocą klawiatury

  Proszę używać TAB i SHIFT + TAB, aby poruszać się po następnych/poprzednich linkach, elementach formularzy i przyciskach.

  Aby otwierać łącza i wchodzić w interakcje z elementami, należy użyć klawisza ENTER.