Deklaracja w sprawie dostępnościNiniejsza deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.amt-moenchgut-granitz.de/. Amt Mönchgut-Granitz dokłada wszelkich starań, aby jego strona internetowa była dostępna zgodnie z § 14 ust. 1 ustawy o równouprawnieniu osób niepełnosprawnych kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie (LBGG M-V) oraz rozporządzeniem o technologiach informacyjnych bez barier kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie (BITVO M-V) w aktualnie obowiązującej wersji.


Instrukcja obsługi

Zmiana rozmiaru tekstu

Tekst można powiększyć, naciskając klawisze CTRL i + (po prawej stronie pola liczbowego) lub zmniejszyć, naciskając klawisze CTRL i - (po prawej stronie pola liczbowego).

Nawigacja dotykowa

Mogą Państwo korzystać z naszego menu nie tylko za pomocą myszki, ale także za pomocą klawisza Tab. Każde kliknięcie klawisza Tab powoduje przejście o jeden krok dalej w nawigacji. Gdy dotrą Państwo do strony, którą chcą Państwo wywołać, proszę nacisnąć Enter. Aby przewinąć, proszę użyć klawiszy strzałek.

Zmiana kontrastu

Tryb wysokiego kontrastu można włączyć lub wyłączyć za pomocą klawisza ALT i lewego klawisza SHIFT oraz PRINT.

Lupa ekranowa i odwracanie kolorów

Jeśli aktywują Państwo lupę ekranową za pomocą klawisza Windows i +, mogą Państwo włączyć lub wyłączyć inwersję kolorów za pomocą klawiszy Ctrl i Alt oraz I.


Status zgodności z wymaganiami

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z wymaganiami LBGG M-V i BITVO M-V. Niezgodności i/lub wyjątki są wymienione poniżej.


Niedostępna zawartość

Zawartość wymieniona poniżej nie jest wolna od barier z następujących powodów:

 • Nagłówek główny nie znajduje się na pierwszej pozycji
 • W strukturze nagłówka występują skoki
 • Niektóre alternatywne teksty nie są odpowiednie
 • Na stronie startowej nie ma przycisku do zatrzymania suwaka.
 • Zapisany język nie jest zgodny z językiem strony
 • Trzy pola formularza nie mają dostępnej nazwy
 • Wiele stałych wartości i atrybutów ARIA nie jest obsługiwanych
 • Niektóre elementy nadrzędne nie posiadają wymaganego elementu podrzędnego
 • Niektóre widoczne oznaczenia nie są częścią dostępnej nazwy
 • Wiele celowo ukrytych treści ma zawartość, na której można się skupić
 • Wiele linków jest nieodróżnialnych od otaczającego je tekstu
 • Kontrast tekstu nie jest wystarczający w niektórych miejscach

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w dniu 28.03.2024 r. Wyrywkowa kontrola została przeprowadzona przez stronę trzecią zgodnie z BITV 2.0. Deklaracja została ostatnio zweryfikowana w dniu 28.03.2024 r.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Mogą Państwo skorzystać z poniższego kontaktu, aby zgłosić wszelkie niedociągnięcia w zakresie zgodności z wymogami dostępności:Amt Mönchgut-Granitz Göhrener Weg 1 18586 Ostseebad Baabe


Telefon: 038303 / 163 Fax: 038303 / 16555

E-mail: info(at)amt-mg.de

Lub proszę skorzystać z naszego formularza kontaktowego


Postępowanie egzekucyjne

Nie są Państwo zadowoleni z przetwarzania Państwa zapytania? Lub nie otrzymali Państwo odpowiedzi na swoją opinię w ciągu sześciu tygodni?
W takim przypadku mogą Państwo złożyć wniosek do Centrum Monitorowania Dostępności Cyfrowej Instytucji Publicznych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim o dokonanie przeglądu przepisów i środków określonych w deklaracji dostępności. Centrum Monitorowania jest odpowiedzialne za procedurę składania skarg i egzekwowania przepisów zgodnie z § 2 ust. 1 BITVO M-V. Na Państwa wniosek sprawdzi, czy wymagane są dalsze środki wobec podmiotu publicznego. Procedura składania skarg i egzekwowania prawa jest bezpłatna dla Państwa jako skarżącego. Nie potrzebują Państwo pomocy prawnej.

Po otrzymaniu skargi zostaną podjęte następujące kroki:

 • Proszę sprawdzić, czy można zidentyfikować faktyczne naruszenia dostępności.
 • Podmiot publiczny jest wzywany do usunięcia wad w określonym terminie. W zamian otrzymuje propozycje ich wdrożenia.
 • Jeśli podmiot publiczny nie zastosuje się do skargi, musi to uzasadnić organowi monitorującemu
 • Wszystkie zaangażowane strony są informowane o statusie procesu.
 • Zakończenie procedury egzekwowania prawa poprzez przekazanie skarżącemu podsumowującego powiadomienia końcowego oraz wyjaśnienie sposobu wdrożenia.
 • Poinformowanie podmiotu publicznego i odpowiedzialnego za niego wyspecjalizowanego lub prawnego organu nadzorczego

Mogą Państwo zgłosić skargę w następujący sposób. Proszę podać swoje imię i nazwisko, adres, stronę internetową/aplikację mobilną oraz powód skargi.

Niezależnie od procedury składania skarg, procedura egzekwowania może być również wszczęta przez samo Centrum Monitorowania Dostępności Cyfrowej Instytucji Publicznych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim na podstawie stwierdzonych uchybień.

Stronę internetową Centrum Monitorowania Dostępności Cyfrowej Władz Publicznych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim znajdą Państwo pod adresem: www.barrierefreies-web-mv.de.

Pomoc w zakresie dostępności

 • Ogólne

  Dokładamy wszelkich starań, aby nasze strony internetowe były dostępne. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w naszym oświadczeniu o dostępności. Mogą Państwo przesłać nam sugestie dotyczące ulepszeń za pośrednictwem naszego formularza opinii Zgłoś dostępność.

 • Rozmiar czcionki

  Aby dostosować rozmiar czcionki, proszę użyć następujących kombinacji klawiszy:

  Większy

  Ctrl
  +

  Mniejszy

  Ctrl
 • Nawigacja za pomocą klawiatury

  Proszę używać TAB i SHIFT + TAB, aby poruszać się po następnych/poprzednich linkach, elementach formularzy i przyciskach.

  Aby otwierać łącza i wchodzić w interakcje z elementami, należy użyć klawisza ENTER.