Nadruk


Zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) otrzymają Państwo tutaj informacje o administratorze i działaniu tej strony internetowej.

Wydawca

Amt Mönchgut-Granitz Kierownik biura Göhrener Weg 1 18586 Ostseebad Baabe


Telefon: 038303 / 163 Faks: 038303 / 16555 E-mail: info(at)amt-mg.de

Informacje o prawach autorskich

Prawa do treści niniejszej strony internetowej należą do wydawcy. Wszelkie późniejsze wykorzystanie w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych, niezależnie od rodzaju, a także we fragmentach, wymaga pisemnej zgody wydawcy. Wszelkie prawa do projektu i technologii tej strony internetowej należą do operatora. Jakiekolwiek późniejsze wykorzystanie, niezależnie od rodzaju, a także we fragmentach, jest zabronione bez pisemnej zgody operatora. Naruszenia będą ścigane na mocy prawa cywilnego i karnego.

Wydawca stara się przestrzegać praw autorskich do grafik, dźwięków i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki, dźwięki i teksty stworzone przez siebie lub wykorzystywać grafiki, dźwięki i teksty wolne od licencji. Jeśli jednak na poszczególnych stronach znajduje się nieoznaczona grafika, dźwięk lub tekst, który jest chroniony prawami autorskimi osób trzecich, wydawca nie może ustalić praw autorskich. W przypadku takiego niezamierzonego naruszenia praw autorskich wydawca usunie dany obiekt ze swojej publikacji po powiadomieniu lub oznaczy go odpowiednimi prawami autorskimi.

Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego właściciela pozostają wyłącznie własnością właściciela stron. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez zgody właściciela. Naruszenia będą ścigane na mocy prawa cywilnego i karnego.

Wyłączenie odpowiedzialności

Treść oferty online

Zawartość naszej strony internetowej została opracowana z wielką starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za aktualność, poprawność, jakość lub kompletność udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania dostarczonych informacji są wykluczone, chyba że istnieją dowody umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Wszystkie złożone tutaj oferty są dobrowolne i niewiążące.

Odpowiedzialność za linki

Nasza strona internetowa zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich. Nie mamy wpływu na treść tych stron, dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość. Odpowiedzialność za treść ponosi zawsze odpowiedni operator lub dostawca. W momencie umieszczania linków na stronach, do których one odsyłają, nie znajdowały się żadne nielegalne treści. Stałe monitorowanie treści stron, do których prowadzą linki, nie jest możliwe bez konkretnych dowodów naruszenia prawa.

Klauzula salwatoryjna

Wyłączenie odpowiedzialności jest częścią strony internetowej tej witryny. Jeśli części lub poszczególne fragmenty niniejszego tekstu nie odpowiadają już lub odpowiadają tylko częściowo obowiązującej sytuacji prawnej, pozostałe części pozostają nienaruszone.

Procedura uczestnictwa

Nie uczestniczymy w postępowaniach dotyczących rozstrzygania sporów przed komisją ds. arbitrażu konsumenckiego. W szczególności nie korzystamy z żadnych systemów alternatywnego rozstrzygania sporów zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013. Mogą Państwo uzyskać dostęp do unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów (za dostępność odpowiada UE) pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Informacje dotyczące ochrony danych

Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania danych na naszej stronie internetowej i za jej pośrednictwem, proszę zapoznać się z naszą polityką prywatności.

Pomoc w zakresie dostępności

 • Ogólne

  Dokładamy wszelkich starań, aby nasze strony internetowe były dostępne. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w naszym oświadczeniu o dostępności. Mogą Państwo przesłać nam sugestie dotyczące ulepszeń za pośrednictwem naszego formularza opinii Zgłoś dostępność.

 • Rozmiar czcionki

  Aby dostosować rozmiar czcionki, proszę użyć następujących kombinacji klawiszy:

  Większy

  Ctrl
  +

  Mniejszy

  Ctrl
 • Nawigacja za pomocą klawiatury

  Proszę używać TAB i SHIFT + TAB, aby poruszać się po następnych/poprzednich linkach, elementach formularzy i przyciskach.

  Aby otwierać łącza i wchodzić w interakcje z elementami, należy użyć klawisza ENTER.